B&B Utopia  -  Schoonheidsinstituut Puro :  Utopia Beach   Huurvoorwaarden 

Wegbeschrijving Huurvoorwaarden  Hoe reserveren ?  Nuttige informatie

Huurvoorwaarden appartement “Utopía Beach”

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking te stellen.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

De huurder verbindt er zich toe de huurvoorwaarden stipt en correct na te leven.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij hij aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Bij niet naleving van de huurvoorwaarden, zal de waarborg (zie hieronder) als schadeloosstelling ingehouden worden, vermeerderd met de gemaakte extra kosten.

Bij betaling van het voorschot gaat u akkoord met de huurvoorwaarden en met de huisregels.

We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en kinderen mogen nooit alleen bij het zwembad worden gelaten!

  

Aantal personen 

Het gehuurde mag door niet meer dan 4 personen worden bewoond.

 

Aankomst – Vertrek:

 Inchecktijd : 16.00u

Bij aankomst ontvangt de huurder de sleutels (3) van het appartement evenals 1 badge voor de toegang tot het gemeenschappelijk zwembad.

Uitchecktijd : 10.00u

Gelieve bij vertrek het pand goed af te sluiten en de sleutels+badge zoals overeengekomen terug te bezorgen in het daarvoor voorziene kastje aan het poortje.

 

Schoonmaak :

 De huurder is verplicht het verhuurde in goede staat en opgeruimd weer achter te laten.

De verhuurder is verantwoordelijk voor de eindschoonmaak, hiervoor wordt een vaste vergoeding van 60€ aangerekend.

  

Waarborg :

 Samen met de betaling van de resterende huurprijs dient een waarborg van 250€ te worden betaald.

 Als er geen schade of vervreemding is, zal de verhuurder uiterlijk binnen de 2 weken na het beëindigen van de verhuurperiode de waarborg terugstorten aan de huurder.

  

Inventaris :

Er is een inventarislijst beschikbaar, de huurder is gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen bekend te maken binnen de 24 uur.

 Bij vertrek zal de inventarislijst gecontroleerd worden. Wanneer er iets ontbreekt of stuk is, wordt dit verrekend met de waarborgsom.

 

Huisdieren / Roken :

 In het gehuurde pand zijn geen huisdieren toegestaan en mag er binnen niet gerookt worden.

 

 

Wegbeschrijving 

Hoe reserveren ?

Nuttige informatie